Dil ve Edebiyat Derneğinde Öykü Zamanı

Dil ve Edebiyat Derneğinde, 5 Nisan 2018 günü saat 19.00’da Metal Çubukların Dansı etrafında gençlerle buluşuldu. Dil ve Edebiyat dergisinin şiir editörü, şair Zafer Acar’ın yönettiği etkinlikte çeşitli yönleriyle öykü konuşuldu. Zafer acar aşağıdaki soruları yöneltti: Mavera’da yazmaya başladığınızda bu dönemin ve derginin işlevinin farkında mıydınız? Öykü üzerinde titizlendiğiniz bir sanat nesnesi midir yoksa bir işlevi var mıdır? M.Ç.Dansı kitabınızdaki öyküleriniz şehirli öyküleriyle başlayıp kırsala doğru ilerliyor. Dağ Öyküleriyle de bitiyor hatta. Bunun özel bir sebebi var mı? Sizin kuşak öykücülerinden geriye kim kaldı?  Sizden sonrakilerden kimleri beğenerek okuyorsunuz? Hikâyelerinizde çoğu yerde, olağanüstü olanlarla örülü masalsı (destansı değil, masalsı) bir anlatım görülüyor. Okuyucu modern bir anlatıcı ile karşılaşıyor ilkin; sonra birden kısmen muhafazakâr bir anlatıcı ile devam ediyor.  Bu postmodern bir tavır mı? Son zamanlarda bazı dergilerde öne çıkan ve öyküyü “fantastik anlatım” olarak anlayan bir anlayış da var. Bu konuda ne dersiniz? Bu çizgide olduğunuzu düşünüyor musunuz?  Roman ile öykünün anlatım imkânları konusunda ne dersiniz?

Gençlerin özelde Metal Çubukların Dansı, genelde öykü hakkında yönelttikleri sorulara cevaplarla ilerleyen söyleşi karşılıklı sohbet havasında seyretti.