Türkiye Yazarlar Birliği EDEBİYAT FESTİVALİ etkinlik

Seyhan: “Geleneksel hikâye insanın yaratılışıyla ilişkilidir”

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesince düzenlenen ve bir hafta boyunca süren Edebiyat Festivali’nin beşinci günü “Hikâye Yazmak” oturumu ile (14.12.2018 Cuma)  başladı. Naime Erkovan, Recep Seyhan ve Necip Tosun’un konuşmacı olarak katıldığı 5. günkü oturumda geçmişten günümüze hikâyenin serüveni konuşuldu.
Recep Seyhan, “Geleneksel Türk Hikâyesinden Modern Hikâyeye” başlıklı konuşmasında, geleneksel hikâyenin köklerini anlattı: “Geleneksel hikâye insanın yaratılış hikâyesiyle doğrudan ilişkilidir. Yaradılışımızın temelinde Âdem ve Havva’nın hikâyesi var ve o hikâyede muazzam bir kurgusal zemin var. Yani bizim geleneksel hikâye dediğimiz türde bulunması beklenen her unsur var. Yine Habil ve Kabil kıssası, Nuh Tufanı, Peygamberlerin mücadelesini anlatan kıssalar, geleneksel hikâyenin unsurlarını doğrudan aldığı hikâyelerdir. Geleneksel hikâyenin de köken olarak bu mukaddes hikâyelerden beslendiğini düşünüyorum.” Konuşmasını ilk geleneksel hikâye örneklerinden (Hay b. Yakzan, Fadıl b. Natık gibi felsefi teolojik örneklerden) bahsederek sürdüren Seyhan, İbni Nefis’in “Fadıl Bin Natık” hikayesi üzerinde Türkiye’de sadece bir çalışma yapıldığını söyleyerek, bu konuda daha fazla çalışma ve araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtti. (TYB bülteninden) 15.12.2018