info@recepseyhan.com.tr

HAKKINDA

Amasya/Taşova-Yeşilyurt köyü 1954 doğumlu. Marmara Üniversitesi lisans (Türk Dili Edebiyatı) mezunu. MEB’e bağlı okullarda Türk Dili Edebiyatı öğretmenliği yaptı, bir süre de idareci olarak çalıştı. Almanya’da, Bavyera Eyaleti’nde Ana Dili Tamamlama Dersleri öğretmeni olarak görev yaptı. Buradaki gözlem ve izlenimlerini daha sonra Augsburg Notları alt başlığıyla yazdı. Bu çalışma sonradan Çöp Kovasındaki Resimler adıyla yayımlandı. Bir süre de günlük bir gazetenin tashih servisinde musahhih olarak çalıştı.

1979’da Türk Edebiyatı dergisi ile başlayan yazı hayatı, 1980’den sonra Mavera Dergisi ile düzenli olarak sürdü. 28 Şubat döneminde bir süre bir fetret dönemi geçirdi. Tekrar yazı hayatına döndü ve çalışmalarını kaldığı yerden sürdürdü ve bu süre zarfında peş peşe öykü kitapları ve öyküye dair çalışmalar yayımladı. Başlangıçtan bu güne  Mavera, Ayane, Aylık Dergi, Kayıtlar, Dergâh, Yedi İklim, Türk Dili, Hece, Mahalle Mektebi, Muhayyel, Dil ve Edebiyat gibi çeşitli edebiyat ve sanat dergilerinde hikâye ve edebî yazılar yazdı.
Seyhan, İstanbul’da mukim.

ESERLERİ:

Çiçekler Kesmişti Selâmı, öykü, Ayane, 3. baskı Bilge Kültür Sanat, 2015
Güneşin Doğduğu Yerde, öykü, Okur Kitaplığı, 2013 ESKADER hikâye ödülü, 2. baskı, 2016
Azazil’in Kapısında öykü, BKS-2015, 2’nci baskı 2017
Metal Çubukların Dansı, öykü, BKS, 2016
Zongo’nun Değirmeni, öykü, Bilge Kültür Sanat, İst., 2019
Ebucehil Karpuzu, roman, Bahçelievler Bel. 15 Temmuz Romanı Jüri Özel Ödülü, 2018, İst.
Bana Hikâye Anlat-ma, (Kuramsal yazılar, ontolojik-psikanalitik tahliller), BKS İstanbul 2017
Osmanlı Kültürü Etütleri /Eve Giden Yolda, Okur Kitaplığı, İst., 2021
Çöp Kovasındaki Resimler (Augsburg Notları), Gezi gözlem yazıları, İncir Yayıncılık, Kayseri, 2017
Edebî Metinler 1, 2; Bakanlık tavsiyeli, telif ders kitabı, Deniz Yayınevi, 1999

Yayına Hazırlanan Çalışmalar
* Hatem Tayî Hikâyeleri (Osmanlı Türkçesinden yazı çeviri) BKS, 2016
* Kelile ve Dinme; Güzel Çocuklara Güzel Hikâyeler,
Mehdî Azer Yezdî’den çev. Nimet Yıldırım, Eseri Uyarlayıp Hazırlayan Recep Seyhan, Bilge Kültür Sanat 2017.

Bir alıntı: “Recep Seyhan; öykülerinde imgesel, felsefî, anlatıcı ağırlıklı anlatımıyla insanın ezeli arayışını, kendiyle savaşını, çelişkilerini, çatışmalarını, bireyin varoluşsal problemlerini, insanın eşyayla ilişkisini anlatmaktadır. Dil işçiliğini önemseyen yazar, geleneksel damardan beslenmekle birlikte modern hikâyenin sunduğu verilerden, anlatım ve kurgu imkânlarından da yararlanmaktadır. Öykülerinde zaman zaman deneysel edebiyat ve postmodern anlatım tekniklerini kullanmış ve belgesel anlatıyı denemiştir. Bana Hikâye Anlat-ma adlı kitabında ontolojik-psikanalitik metin tahlilleri yapmıştır.” (Kaynak: Ahmed Yesevi Üniversitesi, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Recep Seyhan Maddesi Eserleri Bağlamında Edebi Kişiliği)http://teis.yesevi.edu.tr/index.php?sayfa=madde_detay&md=e38e37a99f7de1f45d169efcdb288dd1.4f3181601a6c07fb

Alıntı: Recep Seyhan poetikası olan bir yazardır: Bir hikâye / öykü yazarının poetik tavır sahibi olmasının en önemli göstergesi, yazarın yazdığı öyküler üzerinde düşünmesi, genelde öykü sanatı hakkında farklı fikirler üretmesidir. En önemlisi de yazarın hikâyelerinde / öykülerinde “ne anlattığı” kadar, “nasıl anlattığı” üzerinde de ciddiyetle durmasıdır. Recep Seyhan bu manada ciddi bir düşünce insanıdır.
Recep Seyhan’ın belirli bir hikâye / öykü poetikası (felsefesi de diyebilirim) vardır. Recep Seyhan, kitabında bizim gerçek köylümüzü ve köy hikâyemizi, o hikâyeleri bizzat yaşayan biri olarak anlatmıştır. (Zongo’nun Değirmeni için)
Prof. Şaban Sağlık

— .EN (English) —

RECEP SEYHAN (Author)
He was born in Amasya in 1954/ Taşova-Yeşilyurt village. He graduated from Marmara University (Turkish Literature). He worked as a teacher of Turkish Language Literature at MEB (Ministry of Education) schools. For a while, he worked as a teacher of Completion Courses for Mother Language in Bavaria, Germany. He published his observations and impressions under the title of Augsburg Notes. (This work was later published as a book named as The Pictures In The Trash Bin.) For a while, he worked as a  corrector at the correction service of a daily newspaper.

His writing life,  that started with Turkish Literature Magazine in 1979,  continued regularly with Mavera Magazine after 1980. After a long period of interruption during February 28 incidentes, he restarted his writing life from the point of stop and continued his studies. He wrote and published successful story books and short story theory books.  From the beginning to the present, he has been publishing his writngs in various literary and art magazines as Mavera, Ayane, Monthly Magazines, Records, Dergah, Seven Climate, Turkish Language, Syllable, Neighborhood School, Language and Literature. He lives in İstanbul.
Personal website: recepseyhan.com.tr

HIS BOOKS
1 ÇİÇEKLER KESMİŞTİ SELAMI -Flowers Have Stopped Greeting, story, Ayane, 3rd edition Bilge Kültür Sanat, Ist. 2015.
2. GÜNEŞİN DOĞDUĞU YERDE -At The Place Where The Sun Set, Story, Reading Library, 2013 ESKADER story award, 2nd edition, Ist. 2016
3. AZaZil ’in KAPISINDA – At the Gate of AZaZil, story, BKS, Ist. 2015; 2nd edition 2017
4. METAL ÇUBUKLARIN DANSI – Dance of Metal Bars, story, BKS, Ist. 2016.
5. ZONGO’NUN DEĞİRMENİ – Zongo’s Mill, story, BKS, Ist, 2019.
6. EBUCEHİL KARPUZU – Ebucehil  Watermelon, novel, 1st Edition, awarded with 15th July Jury Special Award by Bahçelievler Bel. İst. 2018.
7. BANA HİKÂYE ANLAT-ma – Don’t Tell Me Story, theoretical articles, ontological-psychoanalytic assays, BKS, Ist. 2017.
8. OSMANLI KÜLTÜRÜ ETÜTLERİ – Ottoman Culture Studies /On the way to home, Okur Kitaplığı, Ist,  2021
9. ÇÖP KOVASINDAKİ RESİMLER – Pictures in Trash Bin, (Augsburg Notes),Excursion Observation, Incir Publishing, Kayseri, 2017.
10. EDEBİ METİNLER 1, 2 (Literary Texts 1, 2), copyright textbook recommended by Ministry, Deniz Yayınevi, İst. 1999.
YAYINA HAZIRLANAN ÇALIŞMALAR – Works Prepared for Publication:
11. HATEM TAYİ HİKÂYELERİ (Hatem Tayi Stories) Comparative translation from Ottoman Turkish, BKS, Ist. 2016.
12. KELİLE VE DİMNE, beautiful Stories for beautiful children, Mahdi Azer Yezdî translated into Persian,  N. Yildirim                translated from  Persian,  Recep Seyhan reviewedadapted  to our language and prepared for publication. Bilge                Culture and Art, Ist, 2017.

KİTAPLARA NASIL ULAŞABİLİRİM?
Sık sorulan bu sorunun 3 (üç) cevabı var.
En ekonomik temin yolu kitap sitelerinden sipariş vermektir. % 35 indirimle alınabiliyor.
Güvenilir kitap sitelerinden bazıları:

  • https://www.kitapyurdu.com/yazar/recep-seyhan/159749.html
  • https://www.idefix.com/yazar/recep-seyhan/s=5298
  • https://www.pandora.com.tr/Yazar/recep-seyhan/27879
  • https://www.dr.com.tr/Yazar/recep-seyhan/s=5298
  • https://www.kitapsec.com/Arama/index.php?a=recep+seyhan
  • https://www.nadirkitap.com/kitapara.php?ara=kitaplari&tip=kitap&yazar=RECEP+SEYHAN
  • https://www.bilgeyayincilik.com/product/search?q=recep+seyhan&s=7
  • D&R denilen yaygın dağıtım ağının olduğu kitapçılardan
  • bilgekültür (5 kitap), okurkitaplığı (Güneşin Doğduğu Yerde) ve incir yayıncılık (Çöp Kovasındaki Resimler)
  • Ders kitabı olup TTK’ce onaylı Edebi Metinler ise Deniz yayıncılıktan çıkmıştı (1999)

 

Siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi için...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close